När en händelse har inträffat är den avslutad och vi kan aldrig gå tillbaka och
förändra den. Därefter är det inte händelsen vi reagerar på utan vårt minne av
den. I det undermedvetna finns dessutom många förträngda minnen och
begränsande beslut. All inlärning, allt beteende och all förändring startar i
huvudsak på ett undermedvetet plan.

Tidslinjen är en metafor för hur vårt undermedvetna sorterar våra upplevelser.
Det är en effektiv metod som hjälper dig att ladda ur negativa erfarenheter,
skapa nya visioner och förankra dessa in i framtiden.

Den största upptäckten i någon generation, är att människan kan förändra sitt
liv genom att förändra sin inställning.

Albert Schweitzer