Lär dig hantera vardagens stress och se framåt med mental träning

• Kunskap om stressens natur
• Lär dig dina egna stressignaler
• Olika sätt att hantera stressen
• Förmåga att snabbt eliminera eller minska dina stressreaktioner
• Att utnyttja det djupt avkopplade tillståndet för att påverka dig själv i positiv riktning
• Affirmationer & visualiseringsövningar

Du uppnår mer kontroll över din vardag och kan bättre prioritera vad som är viktigt
för dig.

Du vet inte vad du kan
förrän du har försökt.