När vi inte är närvarande här och nu, inte har kontakt med det som pågår omkring
oss tenderar gamla mönster att ta över och styra våra tolkningar av situationen och
vårt beteende.

Det i sin tur får oss ofta att känna oss som offer för omständigheterna utan att vi är
medvetna om att vi själva medverkar till det och själva vidmakthåller detta mönster.

Mindfulness ger oss en möjlighet att förhålla oss till oss själva och till omvärlden
på ett nytt sätt, också när vi konfronteras med yttre hot och inre påfrestningar.
Betrakta våra tankar som mentala händelser som kommer och går i medvetandet,
på samma sätt som moln far över himlen istället för att ta dem bokstavligt.

Mindfulness hjälper oss att uppleva skillnaden mellan att befinna sig i det mer
vanliga tillståndet av görande och att befinna sig i ett tillstånd av varande genom
att förbli fullt närvarande och uppmärksam i varje ögonblick.

Genom att vara medvetet närvarande, tillåta sig att känna och inte kritisera sig själv
kan vi uppleva mer glädje i livet.

Lär dig hantera känslornas ABC
Russinövningen
Promenad med medveten närvaro

Vart du än går, är du där