Vi lever i en föränderlig tid och det ställer olika krav på oss. Inom oss har vi ofta
begränsningar som får oss att avstå även till det som vi igentligen vill. Det kan
gälla privatlivet, karriärfrågor, fobier, oro eller andra emotionella problem.

Förändring kräver ett annat beteende och att ändra beteende är en inlärnings-
process. Vi tittar på vad du vill uppnå och hur du har lyckats med det hittills.
Tillsammans hittar du och jag vägen som leder dig till ditt mål. Vi jobbar efter
SMART-modellen som ett effektivt verktyg för att uppnå konkreta resultat.

Att våga är att förlora fotfästet en stund.
Att inte våga är att förlora sig själv.

Sören Kirkegaard