Försök först förstå, sedan att bli förstådd. Denna princip är nyckeln till effektiv
kommunikation människor emellan. De flesta människor lyssnar inte i avsikt
att förstå, de lyssnar i avsikt att svara.
Språket är inget neutralt medium för att överföra tankar, det är fyllt av värderingar,
filter och perspektiv. Hur mycket är lagom? Vad är sunt förnuft?
Avsikt och handling, det jag ville säga respektive det jag faktiskt sa stämmer
sällan helt överens.

Vårt beteende talar högre än orden och när det blir stor skillnad uppstår dubbla
budskap.

Vi gör några roliga enkla övningar som gestaltar kommunikationens svårigheter
och som ger många aha upplevelser.