Det är genom vår självbild som tolkningen av information sker. Hur vi uppfattar
oss själva avgör hur vi tolkar information utifrån och därmed beter oss.

Inlärning och förändring kan ske på olika nivåer. Vi tittar på dom olika nivåerna
av existens, de logiska nivåerna.

Våra värden är vårt fönster mot världen och dom innehåller vår motivation och
drivkraft. Om mina värden harmonierar får jag mer helhet och det
går åt mindre energi.

Hur ser vår motivations strategi ut? Det finns i princip bara två sätt att motivera
sig; Att uppnå något behagligt eller att undvika något obehagligt. Strategier är
olika procedurer som vi medvetet eller omedvetet genomgår för att åstadkomma
något specifikt resultat.Genom att medvetandegöra strategier får vi större
möjlighet att förändra dem.

Följ med på en resa i motivationens hemland.