Du bestämmer själv vad du ska känna och hur du ska handla, därför att allt
beror på hur du väljer att uppfatta livet. Ingenting har någon innebörd i sig självt;
det är vi själva som ger allting dess innebörd. De flesta av oss har lagt in
automatväxeln i denna tolkningsprocess, men vi kan ta tillbaka förmågan att
själva bestämma och förändra vårt sätt att uppfatta yttervärlden på.

Det handlar om vår outnyttjade inre kraft, om hur vi kan omvandla våra rädslor
till styrkor. Med hjälp av denna kraft kan vi nå så mycket längre, både på det
personliga och yrkesmässiga planet.

Ej finnes gott, ej ont; blott våra tankar gör det så.

William Shakespeare